Four Cheese Sacchetti – 9 oz

This quatro formaggi beggars purse makes a sensational plate presentation, filled with velvet ricotta, fresh mozzarella, parmesan, asiago, and romano cheeses.